Xoias de gala para festexar a tradición

As xoias da colección Lembranzas están vinculadas á cultura galega e, en especial ao baile. As danzas tradicionais galegas contan cunha indumentaria e estilo de xoias propias para as festas populares nas que se practicaban os bailes. Esta tradición mantense na actualidade, convertendo a este deseño de xoias tan traballadas nun símbolo máis da nosa cultura.