Simboloxía céltica en creacións cheas de significado

O esmaltado ao lume é unha das técnicas de xoiería máis antigas que existen. Celtae une a tradición do traballo artesanal coa orixe celta da cultura galega. Cores vivas sobre prata de lei que impregnan cada xoia con carácter e forza.